Støttetelefon.no

Støttetelefon.no

Kunde: Kontoret for voldsoffererstatning/Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
URL: stottetelefon.no / støttetelefon.no
Type oppdrag: Ensides nettløsning med  ADP Light.
Programmering: XHTML, CSS, PHP, MySQL
Produsert: Sommer 2008

Klient beskrivelse

Støttetelefonen er igangsatt som følge av vedtak i Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet for 2008. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å styrke voldsofres stilling. Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre står for den daglige drift av tilbudet.

Oppdrags beskrivelse

Kunden ønsket en ensides nettløsning for å promotere den nyoppstartede støttetelefonen for alle som har blitt utsatt for voldshandlinger, og trenger støtte og veiledning.

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.