Skiippagurra.no

Skiippagurra.no

Kunde: Skiippagurra Festivalen
URL: skiippagurra.no
Type oppdrag: Design
Programmering: XHTML, CSS
Produsert: 2005

Klient beskrivelse

Skiippagurra Festivalen er etterhvert blitt en av de store festivalene i Øst-Finnmark, hvor det også har blitt noen kjente artister. Varemerket er festival i midtnattsol på Tanaelvens bredder.

Oppdrags beskrivelse

Med utgangspunkt i logoen deres skulle vi lage et design de kunne bruke på sitt nye nettsted, hvor de selv står for resten. Designets kode måtte derfor være strukturert og enkelt å forstå, og ved hjelp av de to teknologiene XHTML og CSS kunne man separere layouten fra innholdet og koden ble oversiktlig og enkel å forstå.

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.