ANA.no

ANA.no

Kunde: Arctic Nature Adventure
URL: ana.no
Type oppdrag: Komplett flere-språklig nettløsning med bestillingssystem, kontaktskjema, oppdateringsavtale og markedsføring.
Programmering: HTML, CSS, PHP, MySQL
Produsert: Høsten 2003

Klient beskrivelse

Arctic Nature Adventure (ANA) satser på å gi et variert tilbud innen natur- og opplevelses- turisme i Vardø kommune. ANAs målsetning er drevet av deres verdibegrep og visjon - hvor vill, eksotisk, gjestfritt og overraskende er de utvalgte verdibegrepene. Disse nøkkelordene beskriver opplevelsene, naturen, menneskene, historien og kulturen her hos oss i Vardø.

Oppdrags beskrivelse

ANA ønsket et nettsted som skal brukes aggresivt i markedsføringen av det nyoppstartede turismeprosjektet. Designet skulle være tiltalende, og nettsiden lett å bruke. I tillegg er det mulig å kontakte ANA og bestille opplevelser via nettsiden. Planen er at bestillingsseksjonen skal etterhvert utvides til et komplett kunde-relasjons system som skal brukes aktivt i forbindelse med ANAs drift.

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.