TanaNF.no

TanaNF.no

Kunde: Tana Næringsforening
URL: tananf.no
Type oppdrag: Komplett nettløsning med ADP
Programmering: XHTML, CSS, PHP, MySQL
Produsert: 2005

Klient beskrivelse

Tana Næringsforening er næringslivets egen interesseforening i Tana. Foreningen ønsker å arbeide for at våre medlemsbedrifter kan utvikle sitt nettverk og styrke samarbeidet for på den måten å få et større potensiale for vekst og utvikling.

Oppdrags beskrivelse

TanaNF.no skulle være en oppslagstavle som letteregjør informasjonsflyten i Tana Næringsforening. For å kunne oppdatere alt innhold skulle publiseringsløsningen ADP brukes, designet skulle være tiltalende men samtidig enkelt å bruke. Opplæringssituasjonen var litt spesiell - hele opplæringen gikk ut på å prøve og feile, samt at vi gav tips per e-post. Denne løsningen fungerte veldig bra, ettersom redaktørene på TanaNF.no hadde litt erfaring fra tidligere publiersingsløsninger.

Sitat

"Enkelt å bruke noe som betyr at selv den "klønete" typen kan jobbe med det. Med en korrigerende og serviceinstillt levarandør/support så betyr det ekstra mye. Det vinner man på i lengden."
- Katarina Lerkendal, ledere i Tana Næringsforening

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.