Finnut.no

Finnut.no

Kunde: Finnut Consult AS
URL: finnut.no
Type oppdrag: Komplett nettløsning med ADP
Programmering: XHTML, CSS, PHP, MySQL
Produsert: 2006

Klient beskrivelse

Finnut Consult er et handlingsrettet rådgivningsselskap som leverer utviklingsorienterte tjenester i hele Finnmark og på Nordkalotten forøvrig. Vi skaper lønnsomhet og utvikling for våre oppdragsgivere, gjennom å levere konkurransedyktige tjenester bygget på selskapets kompetanse og kundenes behov. Utviklingsrelaterte oppgaver, både for offentlig og privat sektor, er grunnpilaren i selskapets drift.

Oppdrags beskrivelse

Finnut Consult ønsket en tidsriktig og enkel nettside som presenterer Finnut Consult på en profesjonell måte. Informasjonen skulle være lett å finne fram i, og deres tjenester og ansatte måtte være presentert på en ryddig måte.

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.