AkerBarentsBase.no

AkerBarentsBase.no

Kunde: Aker Barents Base
URL: akerbarentsbase.no
Type oppdrag:
Komplett flerspråklig nettløsning med ADP og grafisk profil
Programmering: XHTML, CSS, PHP, MySQL
Produsert: 2006-2007

Klient beskrivelse

Aker Barents Base skal med utgangspunkt i en unik geografisk posisjon og et topp moderne kai og terminalbygg med store tomtearealer utvikles til å bli en forsyningsbase for den østlige del av Barentshavet med aktiviteter innen olje og gass, sjøberedskap og fiskeri.

Oppdrags beskrivelse

AkerBarentsBase.no skal presentere forsyningsbasen på flere språk. Designet skal være friskt og navigasjonen enkel. Nettsiden skal videre ha en nyhetsseksjon hvor Aker Barents Base kan legge ut nyheter og pressemeldinger. Nettstedet er på tre språk; norsk og engelsk i tillegg en kortversjon på russisk. All oversetting gjøres direkte i ADP av oversetterne.

Nettstedet ble lansert i mars 2007.

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.