VarangerAsvo.no

VarangerAsvo.no

Kunde: Varanger Asvo IKS
URL: varangerasvo.no
Type oppdrag:
Nettløsning med ADP
Programmering: XHTML, CSS, PHP, MySQL
Produsert: 2006

Klient beskrivelse

Varanger ASVO er en arbeidssamvirkebedrift som har som mål å gi mennesker som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv. Deres tilbud tilbud omfatter blant annet  varige arbeidsplasser, arbeidsutprøving og kvalifisering - både internt i bedriften og i ordinært arbeid.

Oppdrags beskrivelse

Varanger Asvo ønsker å profilere sin virksomhet, hvor de i hovedsak ønsker å informere om de tiltak som finnes hos Varanger Asvo. Nettsidene er rene og har en brukervennlig layout. Innholdet har de selv full kontroll på ved hjelp av ADP. I tillegg har de en underavdeling, Tundra, som leverer varer mot forbrukermarkedet. Disse hadde allerede en etablert profil, noe som gjenspeiles på den seksjonen av Varanger Asvo som er knyttet til Tundra.

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.