Hamningberg.info

Hamningberg.info

Kunde: Prosjekt "Hamningberg - med varsomhet som forutsetning" for Finnmark Fylkeskommune
URL: hamningberg.info
Type oppdrag:
Komplett nettløsning med ADP
Programmering: XHTML, CSS, PHP, MySQL
Produsert: 2008

Klient beskrivelse

Prosjektet "Hamningberg, med varsomhet som forutsetning 2007 - 2010" skal være med å bidra til at Hamningberg er det best bevarte og levende kulturminne område i Varanger.Prosjektet er et dugnads samarbeid mellom : Hamningberg Bygdelag , Hamningberg næringsforening , Finnmark fylkeskommune, Riksantikvaren, kulturminnefondet, Statensveivesen, kystverket, Båtsfjord kommune og Vardø kommune.

Oppdrags beskrivelse

Hamningberg.info skal være en kommunikasjonskanal mot alle interessenter i Hamningberg, og presentere informasjon om prosjektets framdrift og planer. Nettsiden vil inneholde referater og rapporter fra det som skjer i prosjektet og de ulike delprosjektene, blant annet via et filarkiv, presseutklipp, aktivitetskalender og nyhetsside. Nettsiden ble laget i samarbeid med Thomas Strige, og ble åpnet våren 2008.

E-post: post@arctic-design.no
Telefon: 951 03 981

Postadresse
Arctic Design Jensen
Peder Holts gt. 57
9950 VardøCopyright © 2002–2005 Arctic Design. Powered by ADP CMS, XHTML 1.0, CSS2.